A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

B. Poděkování

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven Website Planet (www.websiteplanet.com).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách
 3. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, emailovou adresu, zprávu zadanou do formuláře;
 4. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 5. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 6. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 7. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 8. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.
 9. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 3. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 4. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 5. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 6. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 7. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 8. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
Web by Tomáš Hlásenský
Ochrana Osobních Údajů